Aan u allen, klanten en vrienden, zonder wie De Barbu nooit die unieke en gastvrije plaats zou geweest zijn, waar het heel aangenaam was om uit te gaan.  Ik wens u mede te delen dat ik uiterst bedroefd ben, onthutst en ontgoocheld, inzake de laatste gebeurtenissen.

Het is bedroevend om de zaak, waarin Laurette en ik zelf jaren met volle overgave aan hebben gewerkt, op dergelijke manier te zien teleur gaan. Ik heb het genoegen en de eer gehad gedurende 26 jaar jullie <kapitein Fredo< te mogen zijn. Deze 26 jaar waren de mooiste jaren  van mijn leven, een periode dat ik nooit zal vergeten.

Ik ben verbijsterd dat in nog geen twee jaar één persoon, aan wie ik het beroep heb aangeleerd, er in geslaagd is om 40 jaar van hard werk te vernietigen. Sedert de creatie/opstart door Noël in 1967, hebben onze voorhangers en Laurette en mijzelf, met dezelfde visie en inzet gewerkt om van De Barbu een gerenomeerd zaak op te bouwen met naambekendheid over de (lands)grenzen heen.
Ondanks de verre afstand, zijn Laurette en mijzelf ter plaatse gekomen om hem te ondersteunen op administratief vlak en om het gemis van gekwalificeerd personeel op te vangen. Ik meen dat we alles hebben gedaan om de teleurgang te voorkomen. Wij hebben geen enkel verantwoordelijkheid in hetgene uiteindelijk is gebeurd.

Ik ben diep ontgoocheld dat ik door die persoon, aan wie ik mijn volle vertrouwen had gegeven, mij op dergelijke wijze heeft bedot/bedrogen.
Het stelen van de ganse inboedel is en zal voor eeuwig een schandalige en onvergeefbare feit blijven. Des te meer gezien de onvoorwaardelijke steun dat hij verkreeg van mijzelf en Laurette.

Ondanks de afstand zal ik jullie nooit vergeten. Het zal mij verheugen om nieuws jullie te mogen ontvangen. Mij emailadres Fredo@barbu.net zal ons hierbij helpen om de goede verstandshouding, dat we altijd hebben gehad, te behouden

                                                                                              Fredo